การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.