ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

Spread the love

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

มีหัวข้อสำคัญคือ การจัดทำหลักสูตรใหม่ 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.