ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

 

มีเรื่องที่สำคัญและแจ้งให้ทราบและปรึกษา ดังนี้

คำสั่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สอบ สอวน. 26 สิงหาคม 2561
รายงานการเงินกลุ่มสาระ
การจัดทำหลักสูตร
จัดการสอนแทน
สวัสดิการน้ำดื่ม

การแข่งขันทักษะและโครงงานภายใน สิงหาคม

คัดเลือกเด็กแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรม

เอกสารการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.