ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

วันที่ 5 มิถุนายน 2561

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก 4 โรงเรียน ดังนี้

โรงเรียนราษีไศล
โรงเรียนกมลาไสย
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน

         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.