ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

ประกาศผลการสอบเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ และ
นางสาวธิญาดา คลังแสง รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท
นางสาวปัณณิกา สกุลวรรณรักษ์ รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.