ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561

  มีเรื่องที่สำคัญและแจ้งให้ทราบและปรึกษา ดังนี้ คำสั่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอบ สอวน. 26 สิงหาคม 2561 รายงานการเงินกลุ่มสาระ การจัดทำหลักสูตร จัดการสอนแทน สวัสดิการน้ำดื่ม การแข่งขันทักษะและโครงงานภายใน สิงหาคม คัดเลือกเด็กแข่งขันงานวิชาการศิลปหัตถกรรม เอกสารการสอน 161Shares

  • 161
    Shares
Read more

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 161Shares

  • 161
    Shares
Read more

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 มีหัวข้อสำคัญคือ การจัดทำหลักสูตรใหม่ 2560 161Shares

  • 161
    Shares
Read more