กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 – รับสมัครสอบทางระบบออนไลน์    2-16 ก.ค. 61 ที่ http://olympiad.kku.ac.th/ – ชำระค่าสมัคร    2-19 ก.ค. 61 (ปริ๊นใบชำระค่าสมัครจากระบบรับสมัครไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์

 • 94
  Shares
Read more

ONET 2560 ชั้น ม.3 ร.ว. เต็ม 100 คะแนน 12 คน

ผลการสอบ ONET ปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 50.80 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.ดญ.จิรัชญา เหมือนทอง

 • 94
  Shares
Read more

ONET ม.6 ปี 2560 นักเรียน ร.ว.คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 6 คน

ผลสอบ onet ม.6 ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 38.5 ได้ 100คะแนนเต็ม มี 6คน คือ 1.นายวิศรุต ขวาลำธาร ม.6/18 2.นายพิชเญศ ปัตลา ม.6/17 3.

 • 94
  Shares
Read more

อบรมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประชุมปฏิบัติการเพื่อขยายผลการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดโดย สพม. 27 94Shares

 • 94
  Shares
Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 18 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม โรงรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 94Shares

 • 94
  Shares
Read more

ONET 2559 ม.3 นักเรียน ม.3 ร.ว. 100 คะแนนเต็ม 3 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความสามารถสอบได้คะแนนโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ฤติมา สิทธิสวนจิก – ด.ญ.นิชิดา ยนต์ตระกูล – ด.ญ.สุทธิดา ทวยหมื่น

 • 94
  Shares
Read more

ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 คว้ารางวัลเหรียญ ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..

ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 คว้ารางวัลเหรียญ ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..

 • 94
  Shares
Read more