กิจกรรมมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ ONET การแข่งขันภายนอก

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หมายเหตู .นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนขึ้นรับแทนนักเรียนที่จบไปแล้ว คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

ONET 2560 ชั้น ม.3 ร.ว. เต็ม 100 คะแนน 12 คน

ผลการสอบ ONET ปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 50.80 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.ดญ.จิรัชญา เหมือนทอง

 • 161
  Shares
Read more

ONET ม.6 ปี 2560 นักเรียน ร.ว.คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 6 คน

ผลสอบ onet ม.6 ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 38.5 ได้ 100คะแนนเต็ม มี 6คน คือ 1.นายวิศรุต ขวาลำธาร ม.6/18 2.นายพิชเญศ ปัตลา ม.6/17 3.

 • 161
  Shares
Read more

ONET 2559 ม.3 นักเรียน ม.3 ร.ว. 100 คะแนนเต็ม 3 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความสามารถสอบได้คะแนนโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ฤติมา สิทธิสวนจิก – ด.ญ.นิชิดา ยนต์ตระกูล – ด.ญ.สุทธิดา ทวยหมื่น

 • 161
  Shares
Read more