ONET 2560 ชั้น ม.3 ร.ว. เต็ม 100 คะแนน 12 คน

ผลการสอบ ONET ปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 50.80 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.ดญ.จิรัชญา เหมือนทอง

  • 94
    Shares
Read more

ONET ม.6 ปี 2560 นักเรียน ร.ว.คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 6 คน

ผลสอบ onet ม.6 ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 38.5 ได้ 100คะแนนเต็ม มี 6คน คือ 1.นายวิศรุต ขวาลำธาร ม.6/18 2.นายพิชเญศ ปัตลา ม.6/17 3.

  • 94
    Shares
Read more

ONET 2559 ม.3 นักเรียน ม.3 ร.ว. 100 คะแนนเต็ม 3 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความสามารถสอบได้คะแนนโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ฤติมา สิทธิสวนจิก – ด.ญ.นิชิดา ยนต์ตระกูล – ด.ญ.สุทธิดา ทวยหมื่น

  • 94
    Shares
Read more