ONET 2560 ชั้น ม.3 ร.ว. เต็ม 100 คะแนน 12 คน

ผลการสอบ ONET ปี 2560 รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ชั้น ม.3 นักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย 50.80 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 12 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1.ดญ.จิรัชญา เหมือนทอง

 • 94
  Shares
Read more

ONET ม.6 ปี 2560 นักเรียน ร.ว.คณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน 6 คน

ผลสอบ onet ม.6 ปี 2560 วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน 38.5 ได้ 100คะแนนเต็ม มี 6คน คือ 1.นายวิศรุต ขวาลำธาร ม.6/18 2.นายพิชเญศ ปัตลา ม.6/17 3.

 • 94
  Shares
Read more

ด.ช. พงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ รางวัลเหรียญเงิน คะแนนสูงสุดของศูนย์สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ  นักเรียนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Mathematics Olympiad, TMO 2018)  ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม  2561  ณ  ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก  สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  มีตัวแทนจากศูนย์

 • 94
  Shares
Read more

นายพลากร ผ่านสำแดง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นายพลากร ผ่านสำแดง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 • 94
  Shares
Read more

ONET 2559 ม.3 นักเรียน ม.3 ร.ว. 100 คะแนนเต็ม 3 คน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นักเรียนชั้น ม.3 ที่มีความสามารถสอบได้คะแนนโอเน็ตได้ 100 คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ญ.ฤติมา สิทธิสวนจิก – ด.ญ.นิชิดา ยนต์ตระกูล – ด.ญ.สุทธิดา ทวยหมื่น

 • 94
  Shares
Read more

ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 คว้ารางวัลเหรียญ ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..

ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 คว้ารางวัลเหรียญ ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..

 • 94
  Shares
Read more