O-Net 2561 ม.3 เต็ม 100 คะแนน 31 คน

รายงานผลการสอบ O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 57.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

ผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 47.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คณะคุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์รายชื่อ จำนวน 12 คน 1. นางสาวกอบกาญจน์ อิทธิพงษ์

 • 161
  Shares
Read more

ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

ประกาศแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ดูหนังสือประกาศนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดูประกาศคะแนนแบบรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่ ดูประกาศรายชั้นแบบ เอกสาร PDF ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.1 ชั้น

 • 161
  Shares
Read more

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 22

สมัครออนไลน์ คลิก>>สมัครได้ที่นี่ ดูรายละเอียดประกาศสอบ ที่นี่ ค่าสมัครสอบ 60 บาท ทุกชั้นเรียน สอบวันที่ 6 มกราคม 2562 ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเรื่องการสมัครสอบได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  : 0878659962 นายอุเทน กาญวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • 161
  Shares
Read more

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

ประกาศผลการสอบเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ และ นางสาวธิญาดา คลังแสง รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท นางสาวปัณณิกา สกุลวรรณรักษ์ รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปี 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 สิงหาคม 2561 คลิกชมอัลบั้ม 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กิจกรรมมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ ONET การแข่งขันภายนอก

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หมายเหตู .นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนขึ้นรับแทนนักเรียนที่จบไปแล้ว คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 – รับสมัครสอบทางระบบออนไลน์    2-16 ก.ค. 61 ที่ http://olympiad.kku.ac.th/ – ชำระค่าสมัคร    2-19 ก.ค. 61 (ปริ๊นใบชำระค่าสมัครจากระบบรับสมัครไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์

 • 161
  Shares
Read more

ด.ช. พงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ รางวัลเหรียญเงิน คะแนนสูงสุดของศูนย์สอวน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ  นักเรียนศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ มข. คว้ารางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Mathematics Olympiad, TMO 2018)  ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม  2561  ณ  ศูนย์คณิตศาสตร์โอลิมปิก  สอวน. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  เพื่อทำการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ  มีตัวแทนจากศูนย์

 • 161
  Shares
Read more

นายพลากร ผ่านสำแดง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

นายพลากร ผ่านสำแดง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Mathematical Olympiad, TMO 2017) ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 • 161
  Shares
Read more