ปทุมเทพวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ศึกษาดูงาน ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 วิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562

Read more

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2561

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนราษีไศล โรงเรียนกมลาไสย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน          

Read more