การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23

ด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีโครงการจัดสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่รางวัล ประจําปีการศึกษา 2562 ในระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ตามรายละเอียดในประกาศสอบแข่งขัน

นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันให้ส่งใบสมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาห้อง 6208 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ค่าสมัครสอบคนละ 60 บาท (ถ้าเกินกําหนดเวลาจะถือว่า ไม่ได้สมัครเข้าแข่งขัน ถ้าสมัครสอบในวันสอบค่าสมัครคนละ100 บาท) สมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งใบ สมัครพร้อมธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือสมัครทางออนไลน์โดยโอนเงินค่าสมัครมาที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาหมายเลขบัญชี 102-1-52321-0 นางสุวะรา จุนทวิเทศ แล้วส่งหลักฐานการโอน เงินมาที่ ID.line. “Suwara509” รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-5754040 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www. rw.ac.th หรือ mathrw.in.th หรือทาง facebook : mathrw

กําหนดการสอบ

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 สนามสอบโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ระดับ ป.3 ป.5 ม.1 ม.3 ม.5 สอบเวลา 09.00 – 11.30 น. ระดับ ป.4 ป.6 ม.2 ม.4 ม.6 สอบเวลา 13.00 – 15.30 น. โดยจะปิดประกาศรายชื่อและห้องสอบในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทางเว็บไชน์ของโรงเรียน www.rw.ac.th

รางวัลการสอบแข่งขัน

  1. ชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  4. รางวัลชมเชย อันดับที่ 4-10 ทุนการศึกษา 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกาศผลและพิธีมอบรางวัล

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จะประกาศผลการสอบทาง www.rw.ac.th ในวันที่ 31 มกราคม 2563 นักเรียนที่ได้รับรางวัลทางโรงเรียนจะแจ้งวันเวลาในการมารับ รางวัลภายหลัง ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางมารับ ให้ผู้ปกครองหรือครูเดินทางมารับแทน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.