22 คนเก่ง ONET TOP 100 ประจำปีการศึกษา 2562

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

ผลการสอบONET ปีการศึกษา 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ย 57.0 คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 18 คน ดังนี้ครับ

 

1. เด็กชายธีรวัฒน์ จุลรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

2.เด็กหญิงเทียนหอม ศิลาแยง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12


3.เด็กหญิงธัญลักษณ์ จุรีมาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12


4.เด็กหญิงปริยากร ประจันพล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12


5. เด็กหญิงเมธินดา อัตถากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12


6. เด็กหญิงปภาวรินทร์ อรุณไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12


7. เด็กชายมงคลวัฒน์ พลเยี่ยม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


8. เด็กหญิงจุฬาทิพยดา ดอนปรีชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


9. เด็กหญิงพิชามญชุ์ แก้วมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


10. เด็กหญิงพิยดา เอกอมร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


11. เด็กหญิงศุภรัตน์ ปุนมาลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


12. เด็กหญิงอารยา แสงโสภาพรรณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


13. เด็กชายธีรภัทร ศรีธัญรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


14. เด็กหญิงณัฐธิดา ไชยวงษ์วัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


15. เด็กชายธุวานนท์ ธรรมคง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


16. เด็กหญิงชุตินันท์ แสนบุดดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


17. เด็กชายปฐิพล สระเกษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


18. เด็กชายยศกร อัฒจักร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
ที่มีผลสอบ O-NET วิขาคณิตศาสตร์
ได้คะแนนสูงสุดระตบประเทศ และได้ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 4 คน ค่าเฉลี่ย 40.10


1 นาย อนุชิต จันทแก้ว ม.6/18 5ก


2 นางสาว อนัญญา พุดสีเสน ม.6/18 6ก


3 นาย กิตติพศ กิตติสมสกุล ม.6/18 1ข


4 นางสาว ชญานิน สังฆวัตร ม.6/9 16ข

 

สรุป ข้อมูล ชั้น ม.6โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ ONET ดังนี้
-วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 4 คน
-วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 89 คะแนน จำนวน 1 คน
-วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 94 คะแนน จำนวน 1คน
-วิชาสังคมศึกษาฯ ได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 69 คะแนน จำนวน 1คน
-วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 88.75 คะแนน จำนวน 2คน
-วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนตั้งแต่ 90คะแนนขึ้นไป จำนวน 47 คน
-วิชาภาษาไทย ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน 13 คน
-วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนตั้งแต่ 80คะแนนขึ้นไป จำนวน 15 คน
-วิชาสังคมศึกษาฯ ได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป จำนวน 19 คน
-วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป จำนวน12 คน
สรุป ชั้น ม.3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่มีผลสอบ ONET ดังนี้
-วิชาคณิตศาสตร์ ได้เต็ม 100 คะแนน จำนวน 18 คน
-วิชาภาษาไทย ได้คะแนนสูงสุดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ 97 คะแนน จำนวน 3คน
-วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 89.50 คะแนน จำนวน 1คน
-วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัด ได้ 94 คะแนน จำนวน 2คน
-วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนตั้งแต่ 90คะแนนขึ้นไป จำนวน 76 คน
-วิชาภาษาไทย ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 35 คน
-วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนตั้งแต่ 80คะแนนขึ้นไป จำนวน 7 คน
-วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนตั้งแต่90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 7 คน

รายละเอียดรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงตั้งแต่ 90 คะแนนขึ้นไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.