ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 คว้ารางวัลเหรียญ ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..

แชร์ลิ้งนี้กับเพื่อนๆ>>

ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 คว้ารางวัลเหรียญ
ทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad
2009 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ …..
ด.ช. ธนวินท์ เถาว์ทิพย์นักเรียนชั้น ม.3 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 คว้ารางวัล
เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Asia Inter-cities Teenagers Mathematics
Olympiad 2009 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
เส้นทางสู่ความส าเร็จ
ก่อนที่ ด.ช. ธนวินท์เถาว์ทิพย์ จะก้าวสู่ความส าเร็จ จนสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองคณิตศาสตร์
โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นAsia Inter-cities Teenagers Mathematics Olympiad 2009 ( AITMO ) ณ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในครั้งนี้ ธนวินท์ ได้ฝันฝ่าการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่หลายขั้นตอน ดังนี้
– โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ระดับเขต
พื้นที่ วันที่ 19 มีนาคม 2552 ณ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
– การแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจ าปีการศึกษา 2552 วันที่ 7
เมษายน 2552 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์สอบที่ 15
– เข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 10-16
พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมมวกเหล็กเฮลัท สปา แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ของแสดงความชื่นชมกับ……….
ดช.ธนวินท์ เถาว์ทิพย์ และ คณะฯ
– เข้าอบรมเข้มเพิ่มพูนประสบการณ์นักเรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น วันที่ 1-5 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร
– ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทเดี่ยว
-ได้รับเหรียญเงินโอลิมปิก สาขาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภททีม
นับเป็นความภาคภูมิใจของ คณะครู โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ที่สามารถปั้นเด็กไทยได้อย่างมี
คุณภาพ จนสามารถสร้างชื่อเสียงในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้อย่างภาคภูมิ และถือเป็นความ
ภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.