O-Net 2561 ม.3 เต็ม 100 คะแนน 31 คน

รายงานผลการสอบ O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 57.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

Read more

ผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 47.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คณะคุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์รายชื่อ จำนวน 12 คน 1. นางสาวกอบกาญจน์ อิทธิพงษ์

Read more

ต้อนรับคณะคุณครูผู้บริหารจากโรงเรียนหอวังปทุมธานี

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณะคุณครูผู้บริหารจากโรงเรียนหอวังปทุมธานี ศึกษาดูงาน การบริหารงาน การเรียนการสอนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานที่ให้เกียติเยี่ยมชม ศึกษาหลักหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครับ

Read more

อบรมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่สากล

ท่านผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์ให้เกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเปิดการอบรมและปรับปรุงหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Riverfront จังหวัดมุกดาหาร ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ขอบคุณคุณครูทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะและขอต้อนรับครูผู้ช่วยราชการคนใหม่(ครูน้ำ) รวมทั้งน้องๆฝึกประสบการณ์สอนทุกคน(ครูน้องดุ๊ก น้องนิค น้องกี้ น้องนิว

Read more

ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

ประกาศแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ดูหนังสือประกาศนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดูประกาศคะแนนแบบรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่ ดูประกาศรายชั้นแบบ เอกสาร PDF ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.1 ชั้น

Read more

สวัสดีปีใหม่ 2019 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบกระเช้าของขวัญและขอพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

Read more

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 22

สมัครออนไลน์ คลิก>>สมัครได้ที่นี่ ดูรายละเอียดประกาศสอบ ที่นี่ ค่าสมัครสอบ 60 บาท ทุกชั้นเรียน สอบวันที่ 6 มกราคม 2562 ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเรื่องการสมัครสอบได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  : 0878659962 นายอุเทน กาญวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read more

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

ประกาศผลการสอบเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ และ นางสาวธิญาดา คลังแสง รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท นางสาวปัณณิกา สกุลวรรณรักษ์ รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร

Read more

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับขวัญสมาชิกใหม่ น้องดาริน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รับขวัญสมาชิกใหม่ น้องดาริน ลูกสาวแม้อ้อ สุรางค์ทิพย์ กับพ่ออ้น ธีรวุฒิ ขอแสดงความยินดีกับครอบครัว”หอมอินทร์”ครับ

Read more

กิจกรรม สอวน. ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2561

รายงานตัวลงทะเบียนค่าย  พิธีเปิด2561 กิจกรรม สอวน. ค่าย1 พิธีปิด2561 ติดตามภาพสวยใน Facebook Mathrw

Read more