O-Net 2561 ม.3 เต็ม 100 คะแนน 31 คน

รายงานผลการสอบ O-Net 2561 วิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 57.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 31 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

ผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายงานผลการสอบ O-NET 2561 วิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยคะแนนเฉลี่ย 47.7 สูงกว่าระดับประเทศในจำนวนนี้มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับนักเรียนทุกคน คณะคุณครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยและกลุ่มสาระคณิตศาสตร์รายชื่อ จำนวน 12 คน 1. นางสาวกอบกาญจน์ อิทธิพงษ์

 • 161
  Shares
Read more

อบรมพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์สู่สากล

ท่านผู้อำนวยการชอบ ธาระมนต์ให้เกียรติกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเปิดการอบรมและปรับปรุงหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม Riverfront จังหวัดมุกดาหาร ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ขอบคุณคุณครูทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะและขอต้อนรับครูผู้ช่วยราชการคนใหม่(ครูน้ำ) รวมทั้งน้องๆฝึกประสบการณ์สอนทุกคน(ครูน้องดุ๊ก น้องนิค น้องกี้ น้องนิว

 • 161
  Shares
Read more

ประกาศผลสอบ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22

ประกาศแล้ว! ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคน ดูหนังสือประกาศนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดูประกาศคะแนนแบบรายบุคคล พร้อมพิมพ์เกียรติบัตร คลิกที่นี่ ดูประกาศรายชั้นแบบ เอกสาร PDF ชั้น ป.3 ชั้น ป.4 ชั้น ป.5 ชั้น ป.6 ชั้น ม.1 ชั้น

 • 161
  Shares
Read more

เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ครั้งที่ 22

สมัครออนไลน์ คลิก>>สมัครได้ที่นี่ ดูรายละเอียดประกาศสอบ ที่นี่ ค่าสมัครสอบ 60 บาท ทุกชั้นเรียน สอบวันที่ 6 มกราคม 2562 ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ข้อสงสัยเรื่องการสมัครสอบได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  : 0878659962 นายอุเทน กาญวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • 161
  Shares
Read more

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20

ประกาศผลการสอบเพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ครั้งที่ 20 ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นายพงศ์วิชญ์ ศิริรักษ์ และ นางสาวธิญาดา คลังแสง รับรางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1000 บาท นางสาวปัณณิกา สกุลวรรณรักษ์ รางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กิจกรรม สอวน. ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 2561

รายงานตัวลงทะเบียนค่าย  พิธีเปิด2561 กิจกรรม สอวน. ค่าย1 พิธีปิด2561 ติดตามภาพสวยใน Facebook Mathrw 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

การแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปี 2561

ภาพบรรยากาศการแข่งขันทักษะภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 30 สิงหาคม 2561 คลิกชมอัลบั้ม 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กิจกรรมมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ ONET การแข่งขันภายนอก

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หมายเหตู .นักเรียนส่วนหนึ่งเป็นตัวแทนขึ้นรับแทนนักเรียนที่จบไปแล้ว คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม 161Shares

 • 161
  Shares
Read more

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ค่าย สอวน. ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561 – รับสมัครสอบทางระบบออนไลน์    2-16 ก.ค. 61 ที่ http://olympiad.kku.ac.th/ – ชำระค่าสมัคร    2-19 ก.ค. 61 (ปริ๊นใบชำระค่าสมัครจากระบบรับสมัครไปชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์

 • 161
  Shares
Read more